Default image

tanmaithanh

Tổng quan về hen suyễn

Hen suyễn là gì? Hen suyễn là một vấn đề ở đường hô hấp trong thời gian dài, nó có thể làm cho bạn cảm thấy khó thở. Những đường dẫn khí trở nên hẹp hơn và không khí di…