Vật liệu cầm máu - Clip

Xem tất cả 5 kết quả

 • Clip mạch máu EN-CLIP (Endovision – Hàn Quốc)

  9
 • Vật liệu cầm máu NEXOSEAL emergency (Endovision – Hàn Quốc)

 • Băng vết thương NEXODERM Care (Endovision – Hàn Quốc)

  9
 • Vật liệu cầm máu NEXOSEAL Thin (Endovision – Hàn Quốc)

  9
 • Vật liệu cầm máu NEXOSEAL (Endovision – Hàn Quốc)

  9
Scroll to top
(+84) 28 38 622 926