Chỉ phẫu thuật

Xem tất cả 9 kết quả

 • Chỉ phẫu thuật ULTISORB (Vigilenz – Malaysia)

  9
 • Chỉ phẫu thuật ECOSYN (Vigilenz – Malaysia)

  9
 • Chỉ phẫu thuật ECOSORB Fast (Vigilenz – Malaysia)

  9
 • Chỉ phẫu thuật ECOSORB (Vigilenz – Malaysia)

  9
 • Chỉ phẫu thuật CATGUT Chrom (Vigilenz – Malaysia)

  9
 • Chỉ phẫu thuật CATGUT Plain (Vigilenz – Malaysia)

  9
 • Chỉ phẫu thuật ECOLENE (Vigilenz – Malaysia)

  9
 • Chỉ phẫu thuật BRILON (Vigilenz – Malaysia)

  9
 • Chỉ phẫu thuật SILK (Vigilenz – Malaysia)

  9
Scroll to top
(+84) 28 38 622 926