“Tất cả thuốc kháng sinh đang trở nên vô dụng”_Lời cảnh báo của Liên Hợp Quốc cho cả nhân loại

Cần bao nhiêu người chết vì kháng kháng sinh, trước khi bạn bắt đầu hành động? “Những bệnh thông thường đang biến thành những bệnh không thể chữa khỏi”. Đó là lời cảnh báo được viết thẳng thừng, ngay trên trang đầu tiên của một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc...

Đọc tiếp
Scroll to top