Bàn mổ

Xem tất cả 15 kết quả

 • Bàn mổ điện OT-2000 (St Francis – Đài Loan)

  9
 • Bàn mổ tổng hợp MT300A (Techartmed – Trung Quốc)

  9
 • Bàn mổ mắt Surgiline 900 (Bicakcilar – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Bàn chỉnh hình Surgiline 1000 (Bicakcilar – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Bàn mổ tổng hợp Surgiline 550SE (Bicakcilar – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Bàn mổ tổng hợp Surgiline 550S (Bicakcilar – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Bàn mổ tổng hợp ST-08 (Sturdy – Đài Loan)

  9
 • Bàn mổ điện ST-280 (Sturdy – Đài Loan)

  9
 • Bàn mổ điện OM-2ME (Uzumcu – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Bàn mổ điện OM-2M (Uzumcu – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Bàn mổ điện OM-6N (Uzumcu – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Bàn mổ điện OP-2V (Uzumcu – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Bàn mổ điện OP-2P (Uzumcu – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Bàn mổ điện Surgiline 2000R (Bicakcilar – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Bàn mổ điện Surgiline 3000 (Bicakcilar – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
Scroll to top
(+84) 28 38 622 926