Thiết bị nội soi

Xem tất cả 3 kết quả

  • Bộ nội soi tai mũi họng INV – 150L (Innotech – Hàn Quốc)

    9
  • Bộ nội soi tai mũi họng Maxer 1CCD-1500/LED 610 (Maxer – Đức)

    9
  • Bộ nội soi buồng tử cung Hysteroscopy 2.0 (Delmont – Pháp)

    9
Scroll to top
(+84) 28 38 622 926