Đo điện tim

Xem tất cả 9 kết quả

 • Máy điện tim 06 kênh AsCARD Grey (Aspel – Ba Lan)

  9
 • Máy điện tim 12 kênh AsCARD Gold3 (Aspel – Ba Lan)

  9
 • Máy điện tim AsCARD Amber (Aspel – Ba Lan)

  9
 • Máy điện tim gắng sức + thảm chạy CardioTESTAlfa System B612 (Aspel – Ba Lan)

  9
 • Máy điện tim 12 kênh EP-LU30003 (Lumed – Ý)

  9
 • Máy điện tim 6 kênh EP-LU30002 (Lumed – Ý)

  9
 • Máy điện tim 3 kênh EP-LU30001 (Lumed – Ý)

  9
 • Holter điện tim 12 kênh EUROholter EP-LU20002 (Lumed – Ý)

  9
 • Holter điện tim 3 kênh EUROholter EP-LU20001 (Lumed – Ý)

  9
Scroll to top
(+84) 28 38 622 926