Đo chức năng hô hấp

Xem tất cả 8 kết quả

 • Turbine máy đo chức năng hô hấp dùng nhiều lần (MIR – Ý)

  9
 • Turbine máy đo chức năng hô hấp dùng 1 lần (MIR – Ý)

  9
 • Máy đo chức năng hô hấp MiniSpir New (MIR – Ý)

  9
 • Máy đo chức năng hô hấp Spirodoc (MIR – Ý)

  9
 • Máy đo chức năng hô hấp SpiroBank II – Advanced (MIR – Ý)

  9
 • Máy đo chức năng hô hấp Spirolab III (MIR – Ý)

  9
 • Máy đo chức năng hô hấp Spirolab (MIR – Ý)

  9
 • Phụ kiện máy đo chức năng hô hấp (MIR – Ý)

  9
Scroll to top
(+84) 28 38 622 926