Foam dán vết thương kháng khuẩn Mepilex Ag (Molnlycke – Thụy Điển)

9

 • Hoạt động kháng khuẩn nhanh và ổn định
 • Không tổn hại đến vết thương và vùng da xung quanh vết thương

Giới thiệu Foam dán vết thương kháng khuẩn Mepilex Ag (Molnlycke – Thụy Điển)

 • Hoạt động kháng khuẩn nhanh và ổn định
 • Không tổn hại đến vết thương và vùng da xung quanh vết thương
 • Khả năng kiểm soát dịch tiết tuyệt vời

Lợi ích

 • Mepilex Ag giảm đau cho bệnh nhân và tổn hại vết thương khi thay băng gạc.
 • Công nghệ Safetac ngăn chặn Mepilex Ag dính vào vết thương nhưng dính nhẹ dịu vào vùng da xung quanh

Thông số kỹ thuật

 • Mepilex Ag 12.5 x 12.5cm
 • Mepilex Ag 10 x 20cm
 • Mepilex Ag 10 x 21cm
 • Mepilex Ag 15 x 15cm
 • Mepilex Ag 17.5 x 17.5cm
 • Mepilex Ag 20 x 20cm
 • Mepilex Ag 20 x 50cm

Scroll to top