Băng gạc cuộn cố định Mefix (Molnlycke – Thụy Điển)

9

  • Sử dụng để cố định băng, gạc, tube và cannulae…
  •  Phù hợp với các góc cạnh của cơ thể.
  • ….

 

Giới thiệu Băng gạc cuộn cố định Mefix (Molnlycke – Thụy Điển)

  • Sử dụng để cố định băng, gạc, tube và cannulae…
  •  Phù hợp với các góc cạnh của cơ thể.

Thông số kỹ thuật

Mefix 2.5 M x 5 cm
Mefix 2.5 M x 10 cm
Mefix 10 M x 2.5 cm
Mefix 10 M x 5 cm
Mefix 10 M x 10 cm
Mefix 10 M x 15 cm
Mefix 10 M x 20 cm
Mefix 10 M x 30 cm

Scroll to top