Bicakcilar

Hiển thị 1–20 trong 31 kết quả

 • Kim luồn tĩnh mạch (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ )

  9
 • Đầu hút dịch Yankauer (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Dây truyền dịch buret 150ml (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ )

  9
 • Ống đặt nội khí quản có bóng (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Que luồn khí quản (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Chọc dịch lồng ngực (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Phế dung kế 5000ml (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Phế dung kế 3 bóng (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Nút chặn kim luồn có cổng tiêm (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ )

  9
 • Nút chặn kim luồn kín (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ )

  9
 • Dây nối khóa ba chiều (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ )

  9
 • Khóa ba chạc (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ )

  9
 • Dây nối bơm tiêm (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Ống luồn khí quản không bóng (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Ống luồn khí quản có bóng (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Ống luồn khí quản tăng cường có bóng (Bicakcilar-Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Đèn mổ treo trần Luxline 2770 (Bicakcilar – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Đèn mổ treo trần 1 nhánh bóng led Luxline 1060 (Bicakcilar – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Đèn mổ treo trần 2 nhánh bóng led Luxline 2060CR (Bicakcilar – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Đèn mổ treo trần 2 nhánh bóng led Luxline 2060 (Bicakcilar – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
Scroll to top
(+84) 28 38 622 926