Giường bệnh điều khiển bằng điện

Hiển thị 1–20 trong 22 kết quả

 • Giường bệnh nhi dùng điện đa năng MYS-540N (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân dùng điện 3 motor MYS-5310B (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân dùng điện 2 motor MYS-5200B (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân dùng điện 2 motor MYS-5210N (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân dùng điện 3 motor MYS-5320N (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân dùng điện 3 motor MYS-5330N (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân ICU 4 motor MYS-5410N (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân ICU 4 motor MYS-5420N (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân ICU 4 motor MYS-5510N (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân ICU 4 motor MYS-5520N (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân ICU 4 motor MYS-5535N (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân ICU 4 motor MYS-5420NE (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân ICU 4 motor MYS-5520NE (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân ICU 4 motor MYS-5545NE (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường bệnh nhân ICU 5 motor MYS-5550NE (Meyosis – Thổ Nhĩ Kỳ)

  9
 • Giường điện đa chức năng ALK06-B09P có chụp XQ (Aolike – Trung Quốc)

  9
 • Giường điện đa chức năng ALK06-B09P (Aolike – Trung Quốc)

  9
 • Giường điện 5 chức năng có bảng điều khiển cho điều dưỡng viên ALK06-B08P (Aolike – Trung Quốc)

  9
 • Giường điện 5 chức năng ALK06-B01P (Aolike – Trung Quốc)

  9
 • Giường điện 3 chức năng ALK06-B03P (Aolike – Trung Quốc)

  9
Scroll to top
(+84) 28 38 622 926