X-Quang thường quy/KTS

Xem tất cả 11 kết quả

 • Máy X-Quang cố định cao tần 400mA HF-525plus (Ecoray – Hàn Quốc)

  9
 • Máy X-Quang cố định 100mA MD-1100R (Kelex – Thái Lan)

  9
 • Máy X-Quang cố định 300mA MD-3125B – bàn xoay (Kelex – Thái Lan)

  9
 • Máy X-Quang cố định 300mA MD-3125B – bàn cố định (Kelex – Thái Lan)

  9
 • Máy X-Quang cố định cao tần 630mA HF525plus (Ecoray – Hàn Quốc)

  9
 • Máy X-Quang cố định cao tần 500mA HF525plus (Ecoray – Hàn Quốc)

  9
 • Máy X-Quang cố định BHT-MT (BMI – Ý)

  9
 • Máy X-Quang nha Tooth – Pan DGF (BMI – Ý)

  9
 • Máy X-Quang cố định BHT-TA 400mA (BMI – Ý)

  9
 • Máy X-Quang nha Tooth – Cep DGM (BMI – Ý)

  9
 • Hệ thống số hóa X-Quang (CR+ máy in phim) Prima-T2 + Drypix Lite/Drypix Smart (Fujifilm – Nhật)

  9
Scroll to top
(+84) 28 38 622 926