Tổng quan về chỉ phẫu thuật 720x440 - Tổng quan về chỉ phẫu thuật

Tổng quan về chỉ phẫu thuật

Tổng quan Chỉ phẫu thuật được sử để đóng vết thương, đóng da hay các mô. Khi bác sĩ khâu vết thương, họ sẽ sử dụng mũi kim được gắn vào sợi chỉ để khâu vết thương. Có rất nhiều loại vật liệu có thể sử dụng để tạo ra chỉ. Bác sĩ sẽ chọn...

6 dieu phai can nhac khi mua may do thinh luc 720x480 - 6 điều phải cân nhắc khi mua máy đo thính lực

6 điều phải cân nhắc khi mua máy đo thính lực

Bạn có kế hoạch mở và kinh doanh phòng khám của bạn, về những dịch vụ mà bạn sẽ cung cấp và phải tìm được thiết bị đáp ứng được yêu cầu của bạn. Với những lựa chọn có sẵn bạn có thể hình dung được hoạt động tương lai của phòng khám, bạn...

Scroll to top
(+84) 28 38 622 926