cong ty tan mai thanh bao tri website 720x401 - [Thông báo] Công ty Tân Mai Thành tiến hành bảo trì website

[Thông báo] Công ty Tân Mai Thành tiến hành bảo trì website

Kính gửi quý khách hàng. Công ty Tân Mai Thành kính thông báo đến quý khách hàng về lịch trình bảo trì các website của công ty www.tanmaithanh.com và www.tmt-medical.com.vn, để tiến hành chuyển đổi nâng cấp máy chủ vận hành. Chi tiết như sau: Thời gian tiến hành bảo trì: 09 giờ ngày 07/10/2018 (Chủ...

Đọc tiếp
Scroll to top
(+84) 28 38 622 926